Kategorie: Meditase s kresbou Tvorba Světelného paprsku PF 2021


Milí přátelé,

tak jako v loňském roce se i letos můžete připojit k naší tvůrčí činnosti a vytvořit v synergické spolupráci s námi „Světelný paprsek – PF 2021“.

Vaše přání, sny i vize pro příští rok budou součástí tohoto PF.

Předlohou, vytvořenou  ŽivoTvorbou, se můžete kochat již nyní výše.

Společný obraz, jako energetický zářič, bude svítit na našich stránkách i v prostoru.

V obrazu jsou zaneseny podněty: zdroj léčivé síly, světelná páteř, ke které směřujeme, víra v zázraky, v boží všemohoucnost, důvěra v pokrok/léčení každého jedince, propojenost nás všech, vyvedení z chaosu, nalézání nových cest, modlitby za pomoc shůry, jednoduchost, pokora, smír, odpovědnost jednotlivce, podpora nových přístupů, vědomé žití přirozených životních koloběhů zrození/smrt/zrození…, naděje.

Vaše poselství posílejte do 31. prosince 2020.

Konečnou podobu Světelného paprsku slavnostně odhalíme následně.

Těšíme se na propojení s vámi a přejeme krásné adventní období.

Nechť skrz nás všechny prostupuje světlo….

Krásný Advent a s láskou

Lucka, Maruška, Katka

Spolu na cestě

ŽivoTvorba

iCalOdeslat Tvorba Světelného paprsku PF 2021 do Google kalendáře