Ceník služeb

CENÍK služeb „Spolu na cestě“ jako obraz vyvážení hodnot

Vážení klienti, ocenění našich služeb vám dává možnost materiálně vyvážit hodnotu, kterou jste naší službou přijali. Díky tomuto vyváženému přístupu můžeme i my, terapeuti být, žít, rozvíjet se v rovnováze a v souladu s naším vnitřním cítěním a zároveň poskytnout podporu sociálně slabším klientům. Velmi děkujeme těm, kteří nám díky štědrým darům umožňují hluboce rozvíjet naše poslání a podílet se na celospolečensky prospěšných kolektivních transformačních projektech podporujících holistický udržitelný vědomý život.

 

Platný od 1.září 2022

Služba                                                                                   CENA                        DAR

Individuální terapie a poutě                          1h                    800,- Kč                      dobrovolný

Individuální terapie a poutě                          2h                    1400,- Kč                      dobrovolný

Poutě, pobyty, obřady                                                          dle programu               dobrovolný

Aktivity pro děti, seniory                                                       dle programu               dobrovolný

Konzultace po telefonu, mailu                                                                                  dobrovolný

Modlitby, přímluvy, meditace                                                                                    dobrovolný

Provázení umírajících či jejich rodin                                                                         dobrovolný

Provázení v krizích, pomoc potřebným                                                                     dobrovolný

Podpora individuálních i skupinových záměrů                                                          dobrovolný

 

CENA zahrnuje převážně materiální náklady:

Pronájem, vybavení, údržbu prostor, spotřební materiál, státní daňové a sociální povinnosti spojené s fungováním OSVČ, vlastní službu a terapeutův čas, průběžné profesní vzdělávání terapeuta, náklady na udržení rovnováhy a zdraví terapeuta.

Platí se na místě hotově či převodem na účet.

 

DOBROVOLNÝ DAR může zahrnovat:

Ocenění hlubší kvality a hodnoty holistické terapie, ocenění hlubší kvality a hodnoty holistického terapeuta, ocenění holistických terapeutických pomůcek, přesahující hodnotu průvodcovství, hodnotu lidského i spirituálního rozměru v podpoře v době krizového období, vděčnost a velkorysost darujícího, důvěru, podporu i respekt k holistické cestě terapeuta i holistickým projektům.

 

S hlubokým díkem přijímáme upřímné dary od srdce jako projev rovnováhy do určené schránky či na účet viz Kontakty (i na dar bude vystaven doklad).

Ať se již rozhodnete o jakoukoliv formu či výši platby, vždy vám poskytneme službu v souladu s naším nejhlubším svědomím i našimi nejlepšími schopnostmi.

 

Vyvěšením tohoto ceníku se připojujeme ke skupině holistických terapeutů, kteří svým konáním tvoří proud hlubšího rozjímání nad koloběhem peněz a energie v osobním i profesním životě, ve vztahu k sobě samému, v mezilidských vztazích, ve vztahu k přírodě i ke všemu, co nás přesahuje.

Děkujeme vám i sobě za rozjímání nad hodnotami, které svým osobním i profesním životem tvoříme a nad celostním dopadem našeho konání.

Děkujeme nad rozjímáním nad obnovitelnými zdroji jak vnějšími tak vnitřními.

Děkujeme vám za důvěru a možnost podílet se spolu s vámi na vytváření rovnováhy a harmonizace prostoru, ve kterém společně žijeme.

 

S úctou k vám všem i k naplněnému životu

Lucie Pospíšilová

                                     Kateřina Špačková                                     

spolunaceste.cz

1.září 2022

 

(možnost dárkových poukázek)