“Laskavé DOTEKY konce života”

V tomto čase je seminář v procesu změn. Přesto:

Připravuji pro vás jednodenní seminář, který vám umožní se laskavě a bezpečně dotknout i zpracovávat téma smrti, odcházení, truchlení i doprovázení a tím žít plnější a vědomější život.

Seminář probíhá nejčastěji na podzim a v zimě, kdy prostor a čas dává přirozeně možnost k ponoru do těchto témat.

 

Proč pořádat:

Odtabuizování a zvědomení vážného i aktuálního tématu smrti, váha procesu smrti, procesu poznávání smyslu života, smrt jako přechodový rituál, přiblížit a dotknout se hlubších rovin umírání, samotné smrti i truchlení, podporovat vzdělávání v této oblasti, pro radost z tvoření, lehkost, svobodu projevu, touha předávat vlastní zkušenosti mezi nebem a zemí.

Doplnění:

Řádově 10 dní před začátkem vám budou zaslána doporučení, jak se připravit, abyste mohli plně využít potenciálu semináře.

Provází:

Tématu se v praxi věnuji v rámci sociálních služeb, zdravotnictví i při individuálních terapiích. Neustále prohlubuji své vzdělávání v tomto oboru, má praxe je založena na celostním přístupu.

 

Těším se na vás a věřím, že si po absolvování semináře odnesete další střípky do mozaiky vaší cesty životem.

Lucie

 grafický návrh letáku vytvořen ve spolupráci s ŽivoTvorba