Setkání s Kateřinou

Kateřina Špačková

„Jen ten je skutečně svobodný, kdo je vždy připravený zemřít.“ Diogenés

 

V současné době se věnuji:

  • Zavádění a rozvoji paliativní péče a podpoře v závěru života klientů i rodin v Domově seniorů Malešice
  • Lektorování tématu paliativní péče pro sociální služby i pro laickou veřejnost
  • Individuální podpoře v tématu “Závěr života” pro klienta, rodinu i obecným rozpravám (doprovázení, sepsání dříve vysloveného přání, náhledy, komplikované truchlení, možnosti řešení situací, Plán následné péče,..)
  • Práci se seniory
  • Spuštění tvůrčích proudů pro realizaci individuálních i skupinových záměrů
  • Modlitbám, přímluvám, meditaci, obřadům odpuštění, poselstvím pro individuální i celospolečenské potřeby
  • Energetické podpoře rovnováhy a harmonie otevřeného celospolečenského prostoru, vyvažování polarit, posilování vědomí duchovní podstaty naší Vlasti – České republiky

 

„V okamžiku lásky trvá vše navždy a nic víc neexistuje.“ Paul Éluard

Nechť je můj život vroucí modlitbou…

Kontakt na nás naleznete zde.

katka