Etický kodex


 1. Naše práce je posláním.
 2. Pracujeme s radostí, úctou ke všemu a ke všem, s láskou, s pokorou.
 3. Naší snahou je maximální profesionalita v přístupu ke všem bytostem.
 4. Při práci vytváříme bezpečný prostor a jsme vázány mlčenlivostí.
 5. Reprezentujeme – žijeme naše životní hodnoty v souladu s Vesmírným řádem.
 6. Respektujeme svobodnou vůli klienta i jeho jedinečnou cestu, vyšší vůli.
 7. Nestrannost je bezpodmínečným kritériem.
 8. Úzce spolupracujeme s kolegy, pokud si to klient přeje.
 9. Jsme otevřeny spolupráci napříč různými projekty.
 10. Spojujeme, nacházíme průniky.
 11. Jsme si vědomy svých kvalit i nedokonalostí.
 12. Pravda je vždy relativní pojem, respektujeme pohledy a názory druhých.