Kategorie: Různé INVOKACE SJEDNOCENÍ

<img src="https://spolunaceste.cz/construction/wp-content/plugins/my-calendar-custom/whitebox.jpg" alt="Kategorie: Různé" class="category-icon" style="background:#" /> INVOKACE SJEDNOCENÍ

Spolu na cestě se připojuje k INVOKACI SJEDNOCENÍ, každý den 6:30 - 7:00 JARO 2020

více na MEDITAČNÍ KANÁL

 

Sjednocujeme se, abychom se vzájemně podpořili a vytvořili portál bezpečí v období nejistoty a čase velkých změn. Společně posilujeme v sobě víru v naše zdraví a imunitu, v osobní sílu i odvahu k proměně, která přichází. Na vlně soudržnosti, soucitu i soustrasti, skromnosti, soběstačnosti a zároveň láskyplné podpory a pomoci druhým věříme, že jsme ochotni a připravení překonat úskalí, obrodit sebe, naše rodiny i společnost tak, abychom se stali pokornější vůči nejvyššímu Řádu všech věcí,vnímavější vůči nejvyššímu Dobru, citlivější vůči opravdové Kráse, souladnější s Nejvyšší Spravedlností a tvořivější v objevování nových cest k Harmonii.

V tichu a hlubokém dechu se otevíráme v Duchu a modlíme za zmoudření našeho národa i lidstva a příchod takových autorit, které ukotví morální, etické i spirituální hodnoty do lidského společenství a společně tak zachováme naše zdraví a stvoříme zdravý í krásnější život na Zemi pro nás i naše další generace.

Společně a s pokorou přijímáme a děkujeme za zkušenost, kterou nyní procházíme a děkujeme všem, kteří nasazují své životy pro zdraví světa.

24. 3. 2020 My, lidé na cestě, Via Sophiae, www.centrumprirodnilecby.cz

 

iCalOdeslat INVOKACE SJEDNOCENÍ do Google kalendáře