Kategorie: Různé KOLOKVIUM – Dialog o renesanční spolupráci


Z důvodu nemoci přesunuto na čtvrtek 7.4.2022

Pro zájemce rády sdílíme pozvání na KOLOKVIUM vedené MUDr. Soňou Hájkovou a skupinou kolem vzdělávání NEXT Renesance

Pozvání od Soni Hájková:

"Mílí příznivci nextR,

někteří z vás společně s námi lektory procházíte vzdělávacím programem a někteří se k nám občas připojujete a přispíváte do otevřeného dialogu. Další setkání s názvem Kolokvium - dialog o renesanční spolupráci je otevřené nejen účastníkům vzdělávání, ale i širšímu okruhu příznivců i potenciálních dalších lektorů. Přijměte naše srdečné pozvání k živému setkání, jehož část chceme věnovat tématu "učící se komunita". Věříme, že setkání pro nás všechny bude opětovně hlubším lidským obohacením a také uměleckým zážitkem. Svoji účast, prosím, potvrďte, abychom připravili prostor pro příslušný počet účastníků."

Program:

ÚVODNÍ HUDEBNÍ A UMĚLECKÉ NALADĚNÍ - Mia
JAK SPOLUTVOŘIT V DNEŠNÍ DOBĚ? - Otevřené kruhové sdílení
HODNOTY VEDOUCÍ K NOVODOBÉ SPOLUPRÁCI - Poradní kruh
ESENCIÁLNÍ MOUDROST DNE - Co si odnášíme?

Večerem provází: Soňa Hájková, Martin Nawrath
Doprovodná tvorba: Mia, živoTvorba
Adresa: Akademie Tábor, Prokopská 8, Praha 1 - Malá Strana
Rezervace místa: sona.hajkova@centrum.cz, nákladové vstupné 300 Kč
(dar dobrovolný)

iCalOdeslat KOLOKVIUM - Dialog o renesanční spolupráci do Google kalendáře