Kategorie: Obřady a rituály Podpora Synergie – portál jarní rovnodennosti


KC Zahrada
Malenická 1784
2. patro, místnost 6
Praha 11,

Připojte se k pokračujícímu synergickému tvůrčímu procesu vyvěrajícího z přicházejícího jara.

 

20.3.2018 18 - 20 hod

 

"Vítej Slunce ve znamení Berana, vítej Slunce - Ty, jenž přinášíš světlo do našich domů i polí. Vzdáváme hold času temnot, noci i odpočinku, abychom mohli opět přivítat Tebe - Slunce světa. Znovu povstáváme s vědomím a moudrostí zimy i smrti za námi a hledíme vstříc opakujícímu se koloběhu života, jehož jsme pokornou součástí. Spočíváme v tomto čase ve stavu klidu, vyváženosti, rovnodennosti, středu i přítomnosti s bázní i úctou k oběma pólům životního cyklu zde na Zemi - domovině naší."

 

Vědomě vstupujeme do rovnodennosti - rovnováhy i v sobě, v souladu s cyklem Země i my vyvažujeme mezi žitím a bytím, klidem a aktivitou, strachem a důvěrou, mezi budováním a ničením. Rozpouštíme naši naučenou soutěživost, touhu po konkurenci, postranní úmysly a pročišťujme své záměry a vize tak, aby prosperoval celek, Země, Univerzum.

 

Vědomě se napojujeme na cyklus Země a Slunce, abychom byli účastni rovnováhy a synergicky se podíleli na koloběhu života věčného. Vybrušujme otisk našeho společného díla.

 

Nasměrujme lásku a klid do duší nás všech, ukotvujme a posilujme Slunce v nás.

 

Rezervace: na katka@spolunaceste.cz  (tel: 776 006 412) Příspěvek: 200,- Kč

Pro vaše pohodlí si můžete přinést deku či polštářek

Kde:  KC Zahrada, Praha 11, Malenická 1784, 2. patro, místnost č. 6

Provází Katka, Lucka, Soňa, Maruška

www.centrumprirodnilecby.cz - www.spolunaceste.cz - www.energetickakresba.cz

 

iCalOdeslat Podpora Synergie - portál jarní rovnodennosti do Google kalendáře