Kategorie: Poutě Synergie na Brdech 22. – 24. 3. 2019


Tvůrci synergické spolupráce v kolektivním vědomí,

propojme opětovně své jedinečné kvality, abychom jako spřízněné lidské bytosti oslavily vzájemnost, sounáležitost i souznění a skrze sebe snesly do pozemského života principy vyšší spolupráce v souladu s přírodními i kosmickými rytmy. Prostupme portálem jarní rovnodennosti s vědomím celistvosti a mírové tvořivé synergie.

Odvážně i statečně skládejme "zbraně" jakožto prostředky boje a ve jménu míru i harmonie světa odevzdejme strachy, násilí, kořistění, konzum i destrukci jako projev vnitřního uvědomění a dobré vůle. Rozhostěme tak lásku v našich srdcích, klid v našich duších a zdraví v našich tělech, aby radostná tvůrčí hravost zaplavila naše životy i životy dalších generací

„Ukotvujme synergický tvůrčí proces do kolektivního vědomí“

Zveme každého, kdo vědomým posilováním harmonie v sobě touží přispívat do harmonie celku.

S sebou vezměte: : vybavení do přírody i pohodlí uvnitř, deku a polštářek, potřeby k obřadům příp. hudební nástroje, papíry, pastelky, vlastní kamínek a osobní symbol mého aktuálního Já (mého Vědomí, mé Pravdivosti).

Zázemí nám poskytne krásná chalupa Podbrdovka s ubytováním v apartmánech se sociálním zázemím https://www.podbrdovka.cz/.

Stravování: páteční večeře a snídaně formou bufetu z přinesených domácích příspěvků. Dva lehké obědy a sobotní večeře zajištěny.

Sejdeme se v pátek 22. 3. kolem 18h a akci ukončíme v neděli do 16h.

Nákladový příspěvek na akci 1.700 Kč/osobu nebo 3.000/rodinný pár pokrývá ubytování, stravu a materiální pomůcky na akci. Dobrovolným finančním darem na místě můžete vyvážit průvodcovství i nemateriální hodnotu, kterou ucítíte, že jste navíc přijali.

Přihlášky zasílejte do 22. 2. 2019 na lucka@spolunaceste.cz

Platby zasílejte do 22. 2. 2019 na účet 1509081012/3030, uveďte, prosím jméno a poznámku Synergie, doklad vám vystavíme na místě.

Patroni Synergie: www.CentrumPrirodniLecby.cz a www.spolunaceste.cz

Průvodci programem Soňa, Katka, Lucka

iCalOdeslat Synergie na Brdech 22. - 24. 3. 2019 do Google kalendáře