Kategorie: Poutě SYNERGIE NA MOLDAVĚ 22. – 24. 9. 2017


Moldavská šatlava - Moldava
Moldava 155
Moldava, 417 81

Tvořme v harmonizujícím synergickém proudu otisky nových kvalit člověka, lidstva i života na Zemi

Milé spřízněné bytosti, po tvorbě synergie toužící,
zveme vás k účasti na synergii v nás i okolo nás. Zažijme pokoj v duši pěstováním lidství, poznáním mezigenerační moudrosti a hlubokého prožitku obřadu odpuštění.
Přijměte opět pozvání ke sdílení společného času, prostoru i energetického přírodního místa – Moldava. Uctěme společně podzimní rovnodennost a spolu s ní uveďme v harmonii co nejvíce aspektů uvnitř sebe i vně v souladu s tím, jak nám bude dovoleno a podporováno.
Projděme společně léčivým přechodem k ženské rovnováze a intuitivní i tvořivé ženské přirozenosti. Dovolme si odvážně vykročit vstříc odhodlané a ohleduplné, pevné a celistvě konající mužské síle. Nechť se setkáme ve vědomé harmonii, vzájemném respektu, úctě, lásce i společném díle. Probouzejme společně vnitřní cit i obyčejné svědomí a dovolme si kultivovtat svůj rozum tak, aby vstoupil s citem do harmonie. Oslavujme společně moudrost věků, našich předků i nás samých. Požehnejme hravosti, kreativitě i pozoruhodnému vědomí našich dětí. Odevzdejme všechny stávající překážky, které nám brání rozhostit klid a pokoj ve své duši, radost a mír ve svém srdci i zdraví ve svém těle. Zanechme společně v kolektivním vědomí - v bráně podzimní rovnodennosti - otisk nové kvality lidskosti, založené na míru, respektu, úctě, skromnosti, lásce, pospolitosti i globálním vědomí.
STAŇME SE OPĚT SOUČÁSTÍ LÉČENÍ KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ
S sebou si vezměte vybavení na pobyt venku i uvnitř, cvičení, meditace, oděv i potřeby k rituálům, zvonkybubny, flétny, obětiny k obřadům, pomůcky pro spontánní tvorbu… dle vlastního uvážení.
Zázemí nám zajistí příjemné prostředí rodiny Cuců www.moldavskasatlava.cz. Ubytování je skromnější o to více útulné a prozářené mládím, soc. zařízení na chodbě. Vegetariánkou stravu s láskou připraví Dana Šťastná a www.kruhzdravi.cz . Po zkušenostech bude méně objemná, o to chutnější, příspěvek z vaší strany pro drobné mlsání je vítán (pro zpestření restaurace cca 500 m, nákup potravin v místě omezen). Páteční večeři uspořádáme jako společnou hostinu z přinesených domácích dobrot účastníků na počest našeho opětovného setkání. Lesy a krásná příroda jsou v těsné blízkosti.
Sejdeme se v pátek 22. 9. 2017 mezi 16. až 18. hodinou, končit budeme kolem 16. hodiny v neděli.
Nákladový příspěvek na akci 1.700,- Kč/osobu zahrnuje ubytování, stravu, materiální pomůcky pro společnou práci. Prosíme o zaslání zálohy ve výši 1000,- Kč na účet č.: 1509081012/3030 do 30. 6. 2017 jako potvrzení vaší účasti, doplatek na místě v hotovosti. Dobrovolným finančním darem můžete též na místě ocenit činnost průvodců i vyvážit nemateriální hodnotu, kterou ucítíte, že jste navíc přijali. Případné dotazy na e-mail: lucka@spolunaceste.cz, příp. tel.: 603 810 679. Patroni www.centrumprirodnilecby.cz www.spolunaceste.cz
Synergií společně provázejí Lucka, Soňa, Katka - přejeme krásný sluncem prozářený čas

 

iCalOdeslat SYNERGIE NA MOLDAVĚ 22. – 24. 9. 2017 do Google kalendáře