Vítejte

Spolu na cestě…

Hledání smyslu života na Zemi, vlastní odpovědnost, víra, sdílení, odpuštění, spolupráce, tvořivost, vědomí, duchovní podstata bytosti, Jednota, radost, poznání, dualita, změna… Pokud ve vás kolují podobné otázky i odpovědi, pochyby či zvědomění, BUĎTE VÍTÁNI SPOLU NA CESTĚ.

 

Toto vše se děje i v nás. Došly jsme do stavu, že toužíme sdílet, setkávat se, předávat vlastní zkušenosti a naslouchat těm vaším, pomáhat, společně poznávat, tvořit, propojovat, sbližovat a posouvat se navzájem na cestě k Jednotě, aby každý měl tu možnost:

 

Uzřít krásu a jedinečnost své bytosti.

Uzřít, co se nám skutečně děje.

Uzřít, že nic není náhoda.

Uzřít, že vše je součástí jednoho globálního vědomí.

Uzřít potřebu převzetí odpovědnosti za vlastní život, za Celek.

Uzřít, že nic není rozhodnuto ani beznadějné, vše se tvoří tady a teď.

 

Každý sám za sebe je tvůrcem své cesty, je budovatelem cesty Celku. Nikdy není pozdě začít. Na každém z nás záleží. Pokud si přejeme, aby došlo ke změně, buďme každý tou změnou. Objevujme a naplňujme naše poslání. Otevřeme v sobě laskavost, pokoru, skromnost, soucit, odpuštění, propojme se se Zdrojem, propojme se s Božím světlem, učme se bezpodmínečné lásce….

 

Pojďme Spolu na cestě, každý ve své úrovni vědomí, rozzářit lásku a Boží jiskru v nás, pojďme tvořit Boží království na Zemi.

 

BUĎTE VÍTÁNI VŠICHNI, KDO PŘICHÁZÍTE V MÍRU.

PF 2018 Světelný paprsek.

PF 2017 Světelný paprsek.