Spolupráce

GENERACE Centrum zdraví ve Slaném, Lucie Pospíšilová

Centrum přírodní léčby MUDr. Soni Hájkové

ŽivoTvorba – Ing.arch. Marie Pápolová

Obec Dřínov

Domov pro seniory Malešice

Jeleni nelení Slaný

Dům rukou světla

Romana Horová DiS

Přemyslovci pomáhají