Spolupráce

Centrum přírodní léčby MUDr. Soni Hájkové

ŽivoTvorba – Ing.arch. Marie Pápolová

Tance Univerzálního míru

Happening Ticho pro mír

Obec Dřínov

Cesty k sobě

Láďa Mironiuk