“Laskavé DOTEKY konce života”

Připravily jsme pro vás cyklus tří jednodenních seminářů, který vám umožní se laskavě a bezpečně dotknout i zpracovávat téma smrti, odcházení, truchlení i doprovázení a tím žít plnější a vědomější život.

Tyto semináře probíhají vždy na podzim a v zimě, kdy prostor a čas dává přirozeně možnost k ponoru do těchto témat.

Proč pořádat:

Odtabuizování a zvědomení vážného i aktuálního tématu smrti, váha procesu smrti, procesu poznávání smyslu života, smrt jako přechodový rituál, přiblížit a dotknout se hlubších rovin umírání, samotné smrti i truchlení, podporovat vzdělávání v této oblasti, pro radost z tvoření, lehkost, svobodu projevu, touha předávat vlastní zkušenosti mezi nebem a zemí.

Doplnění:

Řádově 10 dní před začátkem vám budou zaslána doporučení, jak se připravit, abyste mohli plně využít potenciálu semináře.

Provází:

Tématu se v praxi věnujeme v rámci sociálních služeb, zdravotnictví i při individuálních terapiích. Neustále prohlubujeme své vzdělávání v tomto oboru, školíme i v rámci akreditovaných kurzů, naše praxe je založena na celostním přístupu.

Upozornění:

Struktura tří po sobě jdoucích seminářů má svoji jasně danou strukturu a dynamiku. Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete přijít na pokračování, není možné seminář přeskočit ani navázat v novém cyklu až II. či III. seminářem. Téma je hluboké, intimní a opírá se i o sílu a důvěru ve skupině, která se vytvoří. Zároveň není nutné pokračovat, pokud to tak vyhodnotíte.

 

Těšíme se na vás a budeme rády, pokud si po absolvování našich seminářů odnesete další střípky do mozaiky vaší cesty životem.

Lucie a Kateřina

 grafický návrh letáku vytvořen ve spolupráci s ŽivoTvorba