Setkání s Lucií

Lucie Pospíšilová

„Dnes ať je vše, co udělám a co řeknu, vyjádřením krásy v mém srdci. Dovol mi uvědomit si krásu a dokonalost ve všem, co stvoříš, abych s tebou mohl žít ve věčné lásce. Děkuji ti, Stvořiteli, za moc vytvořit sen o nebi, kde je možné vše.“  

(Don Miquel Ruiz)

 

 • Setkání s vlastním Světlem.
 • Výlety do nevědomí.
 • Práce s vlastními stíny a jejich proměna v dary.
 • Léčení rodové linie.
 • Karmické regrese.
 • Harmonizace vztahu k sobě, k ostatním.
 • Léčení traumat.
 • Objevování nových realit pozemských i nadpozemských.
 • Vytvoření prostoru k setkání se zatím nenarozenými nebo zemřelými dušemi.
 • Energetické čištění a harmonizace vnitřních i vnějších prostor.
 • Dálkový léčebný proud
 • Práce v přírodě, individuální i skupinové poutě http://spolunaceste.cz/poute/
 • Přechodové rituály.
 • Individuální i skupinová práce se seniory – spolupráce s obcí Dřínov http://www.obec-drinov.cz/
 • Podpora kolektivních témat.

„Jste tím, čím se chcete stát. Já jsem tím, čím chci být – mým záměrem.“

 

Kontakt na nás naleznete zde.

 

Lucka