Kategorie: Různé I. Seminář na téma “Hněv, vztek a agresivita” Slaný


Pozvánka na cyklus tří navazujících seminářů na téma: Hněv, vztek a agresivita

Kde: GENERACE, Slaný
Vede: Romana Horová
Asistují: Lucie Pospíšilová, Michal Horák
cena: 600 Kč/1 setkání

Semináře jsou součástí seberozvojových aktivit a jsou vhodné pro všechny, pro které je téma projevů či vyjádření hněvu vlastního či druhých lidí, něčím komplikované (ohrožující, nevhodné, nepřijatelné apod.).
Seminář je veden na bezpečné úrovni a spíše v obecné rovině, i když se týká individuálních principů a prožitků. Obsahuje praktická cvičení. Poznatky lze využít v běžném životě.

 

21.5.2022 14 – 17.h, 1.díl: Hněv, vztek a agresivita – „co, proč a jak…“

 • Ujasnění základních pojmů versus individuální pojetí, terminologie.
 • Fyziologie prožívání člověka. Zdravě a patologicky vyjádřený hněv.
 • Mapování „jak to mám já“/ „jak to chci mít“.
 • Fyzická cvičení k uvolnění napětí .
 • Jednoduchá sebezkušenostní cvičení „já a můj hněv“, „já a prožitek reakce okolí na můj hněv“, konstelační cvičení (nezávažného významu, jde o pochopení principu).

 

17.9.2022 14 – 17.h , 2.díl: Hněv, vztek a agresivita – „já a hněv/vztek druhých“, „zaseknuté situace“

 • Otazníky i zpracované zkušenosti z minulého setkání, tvořivá práce s modelovými situacemi, které nastaly.
 • Jak přijímat hněv druhých, cvičení.
 • Podpora a konfliktní situace.
 • Fyzická cvičení – uvolnění zátěže hněvu.

 

1.10.2022 14 – 17.h , 3.díl: Hněv, vztek a agresivita – „jak s hněvem, který stále prožívám, přestože patří do minulosti?“

 • Mapování situace, která ve mně budí hněv, vyjádření mé potřeby, vyústění situace.
 • Ucelení problematiky.
 • Fyzická cvičení, konstelační cvičení.

 

iCalOdeslat I. Seminář na téma "Hněv, vztek a agresivita" Slaný do Google kalendáře