Kategorie: Různé NOVÝ PŘÍBĚH – Holistické vzdělávání pro systémovou proměnu


 

Doporučujeme nadčasové holistické vzdělání Nový příběh

"Naším dlouhodobým záměrem je obnovení původní funkce vzdělávání jako brány vedoucí člověka k uvědomělejšímu a zodpovědnějšímu vztahu k okolnímu světu a k sobě samému.

Vytváříme svobodný a otevřený prostor umožňující rozvoj celostní identity člověka, postavené na dynamické rovnováze mezi jedinečným osobním rozměrem, a univerzálním rozměrem spojeným s potřebami celku.

Přinášíme vzdělávací programy podporující formování kulturně kreativních a osobnostně vyzrálých lidí, kteří budou ve svém působení schopni realizovat pozitivní společenské změny reagující na výzvy 21. století.

Aktuálně představujeme roční program Nový příběh, který přináší inspirativní kurzy a workshopy rozvíjející myšlení v souvislostech, orientaci v mnohovrstevných společenských výzvách a kompetence k jejich tvořivé proměně. "

iCalOdeslat NOVÝ PŘÍBĚH - Holistické vzdělávání pro systémovou proměnu do Google kalendáře