Kategorie: Poutě Pouť “Via Sancta Mariana” – 31.12.2020


Milí přátelé,

rádi bychom vás informovaly o akci, kterou neorganizujeme, ani se nebudeme účastnit, ale souzníme s ní a  podporujeme jí.

Pouť z Prahy do Staré Boleslavy k Palladiu Země české na podporu našeho národa na Silvestra 31.12.2020

Níže informace od organizátorů ze spolku Via Sancta Mariana

 

Drazí poutníci, vážení příznivci,

děkujeme vám všem za dotazy a naději, kterou nás mnozí z Vás zahrnujete. Je to opravdu radost číst i poslouchat! Rádi bychom, aby se pouť mohla stát tradicí a jak je vidět, bude to možné i v mimořádném stavu;
S napětím jsme očekávali podmínky (vzhledem ke coronaviru), ale strážní andělé nám již v létě, kdy jsme tiskli plakátky, napověděli, abychom posunuli začátek o hodinu dřív na 13. hodinu, takže doputujeme do Staré Boleslavi k 23. hodině a splníme tak podmínku, že se po 23. hodině nemá putovat. Budeme se modlit v bazilice Panny Marie u Palladia a vše potřebné naší Ochránkyni v klidu svěřovat a o půlnoci pak bude v Bazilice mše svatá ke cti Matky Boží Panny Marie, abychom s ní zahájili Nový Rok 2021.

Putovat budeme (v malých skupinkách, v rozestupech, pamětliví toho, aby se poutníci vzájemně nenakazili), ale s pamětí na ty, kdo putovat nemohou a rádi by se přišli poklonit Palladiu země české.

Autobus zpět do Prahy bude na nás opět čekat před Bazilikou.

Vloni jsme šli od paty zbořeného sloupu s nadějí v srdci, že Panna Maria se stavbou sloupu oslaví. Tak máme nejeden důvod k vděčnosti a budeme letos vyprošovat ochranu před zhoubnými infekcemi, uzdravení nemocných, ozdravění lidských vztahů ...

Fotky, jako poohlédnutí za minulým rokem, najdete zde: https://www.viasanctamariana.cz/galerie/

Přejeme Vám požehnaný závěr Adventu a upřímně se na Vás všechny těšíme :)

Za spolek VSM

S.M. Dominika Bohušová OP a Karolína Stráníková

iCalOdeslat Pouť "Via Sancta Mariana" - 31.12.2020 do Google kalendáře