Kategorie: Obřady a rituály SNĚM


Podpora globálního holistického vědomí

Termín 4.1.2019 17 :00 – 20:00
Místo konání: přírodní hliněná kruhová stavba OKO, Kounice 254, www.oko-centrum.eu

 

Smyslem setkání je aktivní práce v geometrii a spirituální síle kruhu pro podporu celistvosti, moudrosti, vědomého tvůrčího konání, sekulární etiky, lásky, soucitu a míru. Jako nástroje našeho setkání a naplnění záměru nám poslouží sjednocující zpěvy, tóny, společný dech, moudré rozmluvy a promluvy ze srdce a dále modlitby, přímluvy i společný a vědomý vstup do stavu tvůrčího proudu. Součástí záměru je též vzájemná podpora v konkrétní manifestaci tvůrčího potenciálu účastníků sněmu a vytváření synergie v realizaci holistických vizí.

Ty, jenž Ti na srdci stav světa leží!
Ty, jenž jsi osvobozen či povznesen nad vlastní útrapy!
Ty, kdož cítíš vnitřní volání a můžeš aktivně přispět k harmonii světa!
Ty, kdož vytváříš svým životem sjednocení, pospolitost a mír!
Ty, jenž vnímáš stav kolektivního vědomí!
Máš-li sílu, přispěj svým dílem...

 

Příprava - nechť každý účastník před setkáním sám očistí své tělo, mysl, srdce i duši, aby lidský Duch byl probuzen, přítomen i ctěn a aby osobní i kolektivní odpovědnost byla vnímána i žita.
Příspěvěk na využití prostoru je dobrovolný
Potřeba uspořádání sněmu vznikla na základě inspirace přijaté v hluboké kontemplaci na téma Sophia a sněm je pořádán v rámci postupně vznikajícího projektu Homo Sophis.

Přihlášení k účasti na sona.hajkova@centrum.cz

http://www.centrumprirodnilecby.cz/pdf/snem_2019.pdf

 

iCalOdeslat SNĚM do Google kalendáře