Kategorie: Setkání s Katkou Synergické léčení spolupráce


KC Zahrada
Malenická 1784
2. patro, místnost 6
Praha 11,

Zapojte se do léčení energetických vazeb založených na nezralém způsobu spolupráce vytvořeném ve stavu závislosti či pod vlivem mocenských vazeb. Dovolme si opustit roli oběti i viníka. Mírovou cestou rozdělme a rozpojme či naopak slučujme a propojme. Společně odpusťme i odložme nezralé formy vzájemného spojení a s vlastní odpovědností tvořme nové, laskavé, respektující se navzájem, důstojné a svobodné vazby, které nás povedou k harmonii, rovnováze a žití v souladu s vesmírným řádem.

Propojme se s rodinami, blízkými i vzdálenými lidmi, se všemi, kterým bylo křivděno či jim byla upřena láska vlivem našich nezdravých vazeb. Prosme za jejich odpuštění a zahrňme je novou kvalitou lásky, láskou bezpodmínečnou. Odpusťme sami sobě nevědomost, uvolněme křivdy, propusťme dodatečné pocity viny a navždy je rozpusťme v energii Světla.

S pokorou a vděčností přijměme novou formu vzájemného propojování zahrnující všechny aspekty vědomého bytí i žití na planetě Zemi.

Pojďme společně tvořit vyšší kvalitu člověka, pojďme zrodit nový otisk forem spolupráce do kolektivního vědomí lidstva.

Nasměrujme lásku a klid do duší nás všech.

Rezervace: na katka@spolunaceste.cz  (tel: 776 006 412) Příspěvek: 200 Kč

Pro vaše pohodlí si můžete přinést deku či polštářek

Adresa: KC Zahrada, Praha 11, Malenická 1784, 2. patro, místnost 6

Léčením provází: Katka, Lucka, Soňa, Maruška

www.centrumprirodnilecby.cz - www.spolunaceste.cz – www.energetickakresba.cz

 

iCalOdeslat Synergické léčení spolupráce do Google kalendáře